★マスターコード(M)
0000AFF8 434C344A
3639857E CC501599

●コイン999
D613138C 000003E7

●コイン1つとるとコイン999
D605F028 000046C0

●コイン増加n倍
D605F056 00001xxA
xx=C8(2倍),CC(3倍),D0(4倍),D4(5倍),D8(6倍),DC(7倍)

●ネンドリンク10個
C613138F 0000000A

●ネンドリンク1個とると10個
D605F032 000046C0

●ネンドーリキゲージMAX
C610D965 00000064

●ネンドーリキゲージへらない
D606E334 00002264
D606E2EE 00002264
D606C112 00002264

●無敵(一部の攻撃には無効)
D606826C 000022FD

●ステージ全開(クリア済み)
E60F23A2 FFFFFFFF
C60F23A6 000000FF

●あつめたピース全開
D60F23B4 0000FFFF
E60F238A FFFFFFFF
E60F238E 00FFFFFF

●コレクトポンでコインへらない
D6070788 00001E09
D6070784 00001E00

●コレクション全開&全員おたすけ済み
E60F2382 FFFFEFF0
E60F2386 FFFFFFFF
E60F239A FFFFFFFF
C60F239E 00000003

●ミニゲーム全開
C60F2393 00000008


転載元:COdePArk DS